۳۰ بهمن, ۱۳۹۵

معرفی محصول سبک دانه

سبک دانه سبک دانه آذر جام یک نوع دانه شیشه اسفنجی می باشد که دردمای بالای ۹۰۰درجه سانتی گراد تهیه می شوند وسپس بسته به نوع کاربرد آنها در صنعت راه وساختمان دانه بندی می شوند.خواص سبک دانه عبارت است از ۱-سبک بودن چگالی این سبک دانه ها درمحدود۲۰۰-۱۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب می باشد که […]

ادامه مطلب
۵ فروردین, ۱۳۹۵

معرفی محصول بایو فیلتر بلورین

بایوفیلتر بلورین بدون هیچگونه ماده مضروساختاری بسیار متخلخل از سنتزمواد سرامیکی در دمای ۹۰۰درجه سانتی گرادبدست می آید. این بایوفیلتر با سطح ویژه بسیار زیاد و به لحاظ شیمیایی خنثی بعنوان یک تصفیه کننده فیزیکی و بیولوژیکی موثر امروزه در پرورش آبزیان در سطح جهانی مطرح می باشد بایوفیلتربلورین با سطح ویژه حدود m2/m36000و داشتن […]

ادامه مطلب
۵ فروردین, ۱۳۹۵

معرفی محصول رویش دانه

شرکت آذر جام آمل پس ازسالها تحقیق جهت افزایش عملکرد بستر کشت گیاهان ، موفق به عرضه رویش دانه شد. گیاهان عمدتا” از آب تشکیل شدند و به اکسیژن فراوان برای رشد سالم نیاز دارند، ریشه  هاآب واکسیژن را برای گیاهان فراهم می کنند.رویش دانه خاک را سست نگه می دارد، تا آب و اکسیژن […]

ادامه مطلب