عایق صوت

آلودگی صوتی یک عامل ناخواسته و تهدید کننده محیط زیست و سلامت بشر بعد از آلودگی هوا ، حاصل گسترش صنعت می باشد. چنانچه راهکارهای اساسی برای حل این مشکل در نظر گرفته نشود می تواند سبب اختلالات شنوایی و روانی انسان ها شود.
یکی از منابع آلودگی صوت ناشی از تاسیسات ، تقلیل فشار گاز می باشد. شرکت های گاز برای تامین گاز مناطق مسکونی مکان هایی را برای استقرار این نوع ایستگاه ها اختصاص می دهند. لیکن با افزایش ساخت و ساز های غیرقابل پیش بینیی از این ایستگاه بیش از ظرفیت اسمی آنها کشیده می شود که باعث تولید صدای آزار دهنده می شود. تراز نسبی شدت صوت با دسی بل بیان می شود.
شرکت آذرجام برای حل این مشکل از شیشه اسفنجی عایق صوت استفاده کرده است که این محصول نوع خاصی از شیشه های سبک می باشد که در یک فرآیند ذوب وعملیات حرارتی بسته به نوع کاربرد باترکیب شیمیایی خاص در دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد تولید می شود.بلوک های حاصل پس از سرد شدن برای کاربری های متفاوت به ابعاد مناسب برش یا دانه بندی می شوند.