حباب شیشه ای

شرکت آذر جام آمل از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را در زمینه تولید شیشه های صنعتی روشنایی آغاز نموده است. اولین محصول این شرکت که از دیرباز به تولید آن به صورت انبوه پرداخته است ، حباب های شیشه ای می باشد.