شیشه های اسفنجی

شیشه های اسفنجی

آذرجام تولید کننده انواع شیشه های اسفنجی

رویش دانه

رویش دانه

سبک دانه

سبک دانه

بایوفیلتر جام سیلیکا

بایوفیلتر جام سیلیکا

درباره آذرجام

درباره آذرجام

شرکت آذر جام آمل از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را در زمینه تولید شیشه های صنعتی روشنایی

آغاز نموده است . اکنون پس از سال ها تحقیق وکار مداوم موفق به تولید شیشه اسفنجی شده است .

این محصول نوع خاصی از شیشه های سبک می باشد که در یک فرآیند ذوب وعملیات حرارتی بسته به نوع کاربرد باترکیب شیمیایی خاص در دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد تولید می شود.بلوک های حاصل پس از سرد شدن برای کاربری های متفاوت به ابعاد مناسب برش یا دانه بندی می شوند.